Humane voortplantingsbiologie repping sjoerd. In gesprek met: hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Sjoerd Repping 2019-01-30

Humane voortplantingsbiologie repping sjoerd Rating: 9,3/10 1536 reviews

(PDF) Large scale comparison of morphokinetic timings of over 12,500 IVF and ICSI embryos from insemination to blastulation.

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Zoals de rol van geld. Hij ontdekt dit in 2007 als hij onderzoek doet naar een techniek die de slagingskans van ivf bij oudere vrouwen moet verhogen. Eerst kon het niet en nu wel. In het begin waren het enkele kleine bedrijfjes waar we het tegen opnamen. Over twintig jaar staat deze wereld volledig op zijn kop, verwacht de hoogleraar. Sommige vrouwen bleken heftig te reageren op de hoeveelheid hormonen die ze toegediend kregen. Tot dan toe was de heersende opvatting dat een bioloog of gynaecoloog niet bezig zou moeten zijn met het maken van een leven.

Next

In gesprek met: hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Sjoerd Repping

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Bij 1 op de 8 paren is er sprake van verminderde vruchtbaarheid. Daar gaat hij samen met artsen, verpleegkundigen, patiënten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid het nut en de noodzaak van medische behandelingen onderzoeken, en ervoor zorgen dat patiënten de best mogelijke behandeling krijgen tegen de laagst mogelijke kosten. Repping is a vigorous participant in the public debate about new fertility treatments and the use of stem cells. Professor Sjoerd Repping is hoogleraar humane voortplantingsbiologie aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Maar dat zijn nu nog science fiction-verhalen. Were obtained 151 embryos and 123 of these were transferred obtaining 10 pregnancies. Dat was een groot succesverhaal en betekende een kentering.

Next

Humane voortplantingsbiologie : tussen preservatie en incubatie : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 18 maart 2010 (eBook, 2011) [devopscomplete.com]

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

De wens om voort te planten zit zo diep in ons dat het niet gek is dat dit de belangrijkste motivatie van mensen is. Maar tegenwoordig sta je tegenover een beursgenoteerd bedrijf van enkele miljarden. Vrouwen hebben met deze techniek juist minder kans op een zwangerschap, blijkt uit het onderzoek. Electively inseminating a limited number of oocytes may be a suitable option, but couples should be counseled that this could reduce the chances of pregnancy. Het volledige interview verschijnt begin 2019 op de Biohacking Impact podcast. Wij waren opeens met ons onderzoek een enorme bedreiging voor deze financiële industrie. Het was wereldnieuws, vooral ook omdat er veel onrust over ontstond.

Next

Repping, Prof. dr. S. (Sjoerd) — KNAW

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Ze vinden dat het maken van leven voorbehouden is aan God. Ook al legt hij aan patiënten altijd goed uit wat kan en niet kan, als er allerlei andere voortplantingstechnieken beschikbaar zijn in het buitenland dan is dat aantrekkelijk. Toen Louise Brown — de eerste ivf-baby waarbij de bevruchting in het lab plaatsvond — in Engeland ter wereld kwam, stuitte dit op enorm veel verzet. Naast religieuze gronden, spelen ook andere morele aspecten een rol in de discussie. Er valt veel geld te verdienen aan een sterke kinderwens. Het gebruik van de ivf-techniek om een baby geboren te laten worden, was in die tijd uiterst controversieel. Hoe meer inzicht we hebben in hoe het werkt, hoe beter we het ook technisch kunnen doen en kunnen controleren.

Next

Repping, Prof. dr. S. (Sjoerd) — KNAW

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Uiteindelijk kunnen nu alle vrouwen hun eicellen laten invriezen, zodat ze ook op latere leeftijd kinderen kunnen krijgen. In dit interview praten we over voortplantingstechnologie, genetische analyses en aanpassingen bij embryo's en mogelijke gevolgen hiervan. Het maatschappelijk debat over de maximale leeftijd voor vrouwen om kinderen te kunnen krijgen, is er voortdurend. . Die hebben een marketingteam van tweehonderd personen waar je lastig tegenop kunt. We besloten toen de eicellen in te vriezen omdat we de techniek uit Japan veilig vonden. Er is toen bijvoorbeeld ook niet gekeken naar hoe muizen zich generatie op generatie ontwikkelden als ze via ivf waren ontstaan.

Next

(PDF) Large scale comparison of morphokinetic timings of over 12,500 IVF and ICSI embryos from insemination to blastulation.

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Het vakgebied humane voortplantingsbiologie richt zich vanuit het laboratorium op het ontwikkelen van nieuwe en het evalueren van bestaande methodes om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen op een zo effectief en veilig mogelijke manier kinderen kunnen krijgen. Die vrouw werd ook meteen zwanger, toen we de eicellen later ontdooiden, bevruchtten en terugplaatsten. De leeftijdsgrens voor ivf is in Nederland nu 43 jaar. Toen ik terugkwam in Nederland hadden we een patiënt die geen sperma kon leveren. Dus het is een kwestie van tijd dat dat mogelijk zal zijn. One striking example is that he has made it possible to protect the fertility of young boys undergoing chemotherapy. Niet verrast, wel dat het nu gebeurde, zegt Repping.

Next

(PDF) Large scale comparison of morphokinetic timings of over 12,500 IVF and ICSI embryos from insemination to blastulation.

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Dan kunnen uit huidcellen, stamcellen gemaakt worden en die kunnen dan weer tot eicellen worden getransformeerd. Some couples are reluctant to make decisions regarding surplus embryos due to personal feelings, values and religious beliefs. Een gebeurtenis die laat zien dat de ontwikkelingen op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde razendsnel gaan. Wereldwijd vinden wetenschappers het nog te vroeg om deze techniek toe te passen. Kritisch onderzoek naar experimentele technieken wordt niet door iedereen gewaardeerd, zegt Repping.

Next

Designer baby's, Voortplanting & IVF. Interview met professor Sjoerd Repping

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Doordat er steeds nieuwe technieken beschikbaar komen, ontstaat telkens weer maatschappelijke en politieke onrust. Op deze manier lukte het veel stellen toch kinderen te krijgen. Voortplanting blijft een gevoelig onderwerp. Remmend Repping waarschuwt dat door het politieke klimaat onderzoek naar nieuwe technieken in Nederland stil kan komen te staan. Repping maakte dit van dichtbij mee, toen hij in Japan ontdekte dat er na vele jaren eindelijk een goedwerkende techniek bleek te zijn om eicellen in te vriezen. Maar in het buitenland worden deze onderzoeksresultaten van tafel geveegd door commerciële klinieken.

Next

Repping, Prof. dr. S. (Sjoerd) —

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

Dat was nog wel prima te doen. Of misschien is tegen die tijd een zwangerschap in het lichaam van de vrouw wel overbodig geworden. De essentie van het leven is het krijgen van kinderen. In that sense as well, he serves as a role model for a new generation of young researchers. Het laatste nieuws op News Junky. .

Next

In gesprek met: hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Sjoerd Repping

humane voortplantingsbiologie repping sjoerd

. . . . . .

Next